GEBEDSTIJDEN

De Time-Tables van RHCN zijn zeer nauwkeurig en zorgvuldig samengesteld o.b.v. instructies en Fatwa's van onze grote Muftiane- en Ulemae keraam.

PROGRAMMA 2019

Welkom op de website van Masdjied Anwar-E-Madinah, Voor komende programma's en activiteiten kijkt u regelmatig op de site van Masdjied Anwar-E-Madinah.

CONTACT

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het afdelingsbestuur Eindhoven.
Volg ons ook op Facebook.


Quotes and Wise Sayings From Quran:
  • And whosoever puts his trust in Allaah, then He will suffice him –[al-Talaaq 65:3]

  • Allaah (Alone) is Sufficient for us, and He is the Best Disposer of Affairs (for us) –[Aal 'Imraan 3:171]

  • And give not a thing in order to have more (or consider not your deeds of obedience to Allaah as a favour to Allaah)–[al-Muddaththir 74:6]